Estravel grupas uzņēmumu privātuma politika

Uzmanību! 
Situācija Izraēlā: Saasinoties drošības situācijai Izraēlā, kas rada ievērojamus riskus un neprognozējamu situācijas attīstību, LR Ārlietu ministrija aicina izvērtēt nepieciešamību doties uz Izraēlu. Valsts teritorijā esošajiem Latvijas valsts piederīgajiem ĀM aicina sekot līdzi situācijas attīstībai un vietējo drošības dienestu rekomendācijām. Šis brīdinājums ir spēkā līdz turpmākam aktuālās situācijas precizējumam.
 
Situācija Ukrainā: Civilās Aviācijas Aģentūra (CAA) izziņo aizliegumu visām Latvijā reģistrētām aviokompānijām veikt lidojumus Ukrainas gaisa telpā, kā arī Krievijas gaisa telpā tuvāk par 180 kilometriem no Krievijas un Ukrainas. Brīvdienu operatoru čaterlidojumi un regulārie avio pasažieru pārvadājumi tiek veikti, ievērojot visus drošības noteikumus bez Ukrainas gaisa telpas šķērsošanas.

Estravel grupas uzņēmumu privātuma politika

 

Estravel Latvia Datu apstrādes noteikumi, saskaņā ar Vispārējo Datu aizsardzibas regulu


2018. gada 25. maijā

 • Ņemot vērā Estravel Latvia kā starptautiskas ceļojumu aģentūras (turpmāk tekstā Aģentūra) komercdarbības veidu – ceļojumu pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un privātpersonām, kam ir tiesisks pamats privātpersonu datu apstrādei, informējam, ka Līguma izpildes nodrošināšanai un ceļojumu pakalpojuma sniegšanai Aģentūra var apkopot, pārsūtīt, uzglābāt un citādi apstrādāt (kopā saukti “apstrāde”) informāciju, kas ļauj identificēt fizisko personu (“Personas dati”), par kuru informāciju iesniedz pati privātpersona “datu subjekts” vai uzņēmums - Korporatīvais Klients (turpmāk tekstā “Klients”). Personas dati var ietvert datus par Klienta pārstāvjiem, personālu, kā arī Personas datus par citām personām, kas iekļauti informācijā, ko Aģentūra ir ieguvusi saistībā ar ceļoumu pakalpojumu pieprasījumu no Klienta vai Datu subjekta (datu subjekta vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts, atsevišķos gadījumos vīzu noformēšanai – pase vai pases kopija, atsevišķos gadījumos – kredītkartes kopija).
 • Aģentūra (rīkojoties kā datu operators/ apstrādātājs) apstrādās Personas datus nolūkiem, kas saistīti ar ceļojumu pakalpojumu sniegšanu, un nodrošinās Personas datu apstrādes atbilstību normatīvajiem aktiem, ieskaitot Vispārējo Datu aizsardzības regulu. Aģentūrai uzticēto Personas datu apstrādes ilgums ir ceļojumu pakalpojumu Līguma vai Uzņēmuma Korporatīvās Apkalpošanas Līguma darbības termiņš.
 • Datu subjekts un Klients apliecina, ka viņam ir pilnvaras sniegt Personas datus Aģentūrai saistībā ar sev vēlamā ceļojuma pakalpojuma vai Korporatīvās Apkalpošanas Līguma izpildi, un ka Personas dati tika savākti un tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, ieskaitot Vispārējo Datu aizsardzības regulu. Datu subjektam un Klientam ir pienākums sniegt Aģentūrai visus apstrādei nepieciešamos dokumentētus norādījumus un iesniegt precīzus Personas datus.
 • Uzdodot Aģentūrai izpildīt ceļojumu pakalpojumu, kura sniegšanai ir nepieciešams piesaistīt trešās puses Personas datu saņēmējus arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (piemēram, gaisa pārvadātājus, viesnīcas, jūras, sauszemes, sliežu transporta kompānijas, apdrošināšanas sabiedrības) Klienta pienākums, ir pārliecināties, ka šādai Personas datu nosūtīšanai ir sekojošs pamatojums:
 1. datu subjekts ir skaidri piekritis datu nosūtīšanai ceļojumu pakalpojumu iegādes nolūkos
 2. nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu Koproratīvās Apkalpošanas Līgumu Klienta un datu subjekta interesēs
 • Aģentūra apstrādā Personas datus tikai atbilstoši Datu subjekta un Klienta kā Personas datu pārziņa noteiktajam mērķim un apjomam, atbilstoši Vispārējās Datu aizsardzības regulas noteikumiem un trešo pušu datu apmaiņas nosacījumiem. 
 • Aģentūra dod piekļuvi attiecīgajiem Personas datiem tikai tiem Aģentūras darbiniekiem, kuriem šāda pieeja ir nepieciešama, lai izpildītu Datu subjekta un Klienta kā Personas datu pārziņa noteiktos Aģentūras pienākumus atbilstoši ceļojumu pasūtījumam vai Korporatīvās apakalpošanas līgumam. Visiem ar Personas datiem strādājošajiem Aģentūras darbiniekiem ir noteikts pienākums neizpaust Personas datus un neizmantot tos citiem nolūkiem kā vien Klienta norādīto Aģentūras pienākumu izpildei.
 • Dokumentācijas, kas saistīta ar Tūrisma pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu, ieskaitot tajā ietvertos Personas datus, glabāšanas laiks ir atbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam dokumentācijas glabāšanas laikam (uz 2018.gada 25.maiju tas ir 5 gadi).
 • Pēc Klienta pieprasījuma Aģentūrai ir pienākums dzēst visus Personas datus un dzēst esošās kopijas no visām savām sistēmām nekavējoties, ja vien spēkā esošie normatīvie akti nenosaka Aģentūrai citu Personas datu glabāšanas termiņu.

  Jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties ar Estravel Latvia – A/S Estravel Latvia, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai telefoniski +371 67217617
bottom logo
   +371 67283300         [email protected]

   

Sazināties ar mums

Jaunumi

Es piekrītu Privātuma politika
bottom logo
   +371 67283300
   [email protected]
   
American Express    IATA   ALTA