Itālija
1
2
Latvija
2
1
Igaunija
2
1
Somija
1
3
Igaunija, Somija, Zviedrija
1
2
Latvija
2
1
Agrā izpārdošana
Grieķija, Turcija
1
7
Ēģipte
1
7
Ēģipte
1
7
Itālija
1
7
Atlaide!
Dažādi galamērķi
1
Latvija
2
1
Latvija
2
1
Latvija
2
1
25.10. Grieķija
Grieķija
1
3