no
1499  EUR
3
1
Somija
no
1080  EUR
8
1
Kipra
no
89  EUR
1
Lietuva
no
100  EUR
1
Zviedrija
no
234  EUR
1
Andora, Francija
no
908  EUR
3
1
Lielbritānija
no
357  EUR
7
1
Andora, Austrija, Francija, Itālija
no
505  EUR
3
1
Itālija
no
499  EUR
7
1
Maroka
no
889  EUR
9
1
Armēnija, Gruzija
no
899  EUR
10
1
Gruzija
no
1019  EUR
3
1
Islande
no
1099  EUR
5
1
Kaboverde
no
1245  EUR
2
1
Itālija
no
1127  EUR
3
2
Itālija
no
1191  EUR
3
2
Itālija
no
310  EUR
2
1
Itālija
no
789  EUR
7
1
Itālija
no
537  EUR
4
1
Itālija
no
327  EUR
2
1
Itālija
no
468  EUR
3
1
Itālija
no
924  EUR
10
1
Indija
no
1937  EUR
21
1
Indija
no
1818  EUR
21
1
Indija
no
2177  EUR
21
1
Indija
no
783  EUR
7
1
Indija
no
2078  EUR
7
1
Karību salas, Jamaika

Jaunumi